Pravidla soutěže

Pořadatel soutěže:

Pořadatelem soutěže je Česká lékárna holding, a.s. se sídlem Palackého třída 924/105, Královo Pole, 612 00 Brno, IČ: 285 11 298.

Podmínky účasti:

Zúčastnit se mohou lidé starší 18 let s trvalým bydlištěm na území České republiky. Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním vztahu s pořadatelem soutěže, nebo osoby blízké těmto osobám nebo osoby přímo či nepřímo spolupracující na soutěži. Účastí v soutěži účastníci souhlasí, že v případě výhry má pořadatel právo bezúplatně využít jejich osobních údajů pro reklamní a marketingové účely bez omezení. Jména výherců mohou být uveřejněna v mediích a na internetu. Pořadatel bez zbytečného odkladu po splnění podmínek pro získání výhry zajistí její předání. Výherce není povinen výhru přijmout. Výhry nejsou zaměnitelné a nelze je směnit za hotovost. Pokud si výherce nepřevezme svoji výhru do 30 dnů od vyhlášení výsledků, nárok na výhru zaniká. Pořadatel si vyhrazuje právo v případě momentální nedostupnosti některého produktu tento nahradit jiným ve stejné nebo vyšší hodnotě.

1 komentář u „Pravidla soutěže

  1. Pingback: SOUTĚŽ: Vyhrajte produkty Equilibria! | Beauty Buzz

Komentáře nejsou povoleny.