Krása & Styl

Odvrácená strana bronzového opálení

beauty-buzz_FBpost_44_znamenka_1200x628


Slunce je bezpochyby blahodárné. Posiluje lidskou psychiku, zvyšuje naši výkonnost a podporuje tvorbu vitaminu D,… Při zvážení současných klimatických změn však může být též velmi zrádné.


Krásné opálení vs. zdraví


Důvod, proč se lidé často vystavují slunečnímu záření, je obvykle čistě estetický. Mezi první snědé celebrity patřila například Coco Chanel. Touha po bronzovém nádechu pleti přetrvala dodnes, pro řadu žen a mužů je stále symbolem mládí a krásy. Současné klimatické změny ovšem ukazují, že opalování je pro kůži velmi rizikové. Může vyvolávat nejen některá chronická kožní onemocnění, jako jsou kupříkladu (polymorfní světelná erupce, sluneční kopřivka aj.), ale i vážné nádorové změny kůže, které nemocného mohou ohrožovat na životě. Na začátku většiny závažných kožních nádorů bývá „nepěkné“ znaménko. Bohužel právě z obavy ohledně výsledku vyšetření mnoho nemocných odkládá návštěvu ordinace. Čas je přitom při léčbě jakýchkoli zhoubných projevů naprosto zásadní faktor.


Možná i vás v této souvislosti napadá: „A co to vlastně je „znaménko“? Jedná se o pigmentovou skvrnu různé velikosti, která na kůži vzniká v dětství a je podmíněna shlukem melanocytů, tedy buněk, které tvoří pigment.


Pro běžného smrtelníka je nemožné rozlišit, která znaménka jsou „hodná“ a která „zlá“. Je tu však naštěstí několik základních pravidel, která i laikům mohou napovědět, zda se s jejich znaménkem děje něco nedobrého, a tedy je nejvyšší čas navštívit kožního lékaře. Jsou to totiž pouze a výlučně dermatologové, kteří se správnou diagnostikou zabývají. Na základě pouhého vzhledu znaménka je složité, ne-li nemožné, kompetentně rozhodnout o jeho povaze. V takových případech je vždy lepší nežádoucí projevy chirurgicky odstranit a nechat dodatečně vyšetřit pod mikroskopem.


Někdy se bohužel setkávám s názorem, že „raději nikam nechodit“. Rakovina kůže je velmi zlé onemocnění, a když se do znaménka řízne, „může to špatně dopadnout“. Pravda je přesně opačná, špatně to dopadá, pokud dotyčný přijde pozdě. Přijde-li včas, je rakovina kůže dobře léčitelná a vyléčitelná!


Rakovina kůže


Rakovina kůže je souhrnný název pro zhoubné kožní nádory. Všechny jsou vyprovokovány nadměrným sluněním. Vzhledem k tomu, že se blíží tzv. Stan proti melanomu, tedy období plošně probíhající osvěty ohledně prevence vzniku kožních nádorů, pojďme si ty hlavní vyjmenovat a alespoň stručně definovat jejich příznaky.


Maligní (tedy zhoubné) kožní nádory se vyskytují v podobě bazocelulárního nebo spinocelulárního karcinomu a nejzhoubnějšího maligního melanomu. Nemocným vždy doporučujeme, aby při nálezu více než 3 týdny se nehojící kožní léze (poškozené tkáně, znaménka apod.) neprodleně vyhledali kožního lékaře.


BAZOCELULÁRNÍ KARCINOM (BAZALIOM)


Nejčastější kožní nádor, který obvykle postihuje osoby vyššího věku, se vyskytuje zejména na obličeji, hlavě a horních partiích trupu. Může se projevovat různě: jako papula v barvě kůže, v nachovém či bíložlutém zbarvení s venektaziemi (rozšířenými cévami) a „perličkovým“ lemem nebo jako povrchově se šířící vřed či nehojící se uzlík. Mohou ho opakovaně doprovázet krvácející strupy, mokvání či hnisání.


Velmi často se vyskytuje u jedinců nižších fototypů se světlými vlasy a pletí, kteří se v mládí často opalovali na přímém slunci. Rizikový je též pobyt v soláriích. Lokálně může tento nádor vést ke značné destrukci kůže a podkoží, v pokročilých stadiích dochází k erozi (krvácení) chrupavčité tkáně. Metastázy (dceřiná ložiska nádorových buněk) zakládá pouze ojediněle.


Pokud je bazaliom v počáteční fázi, lze jej odstranit kryoterapií (zmrazením), v ostatních případech se odstraňuje chirurgicky, radioterapií (léčbou ozařováním) či fotodynamickou léčbou (aplikací speciálního krému a následným ozářením ložiska). K lokálnímu odstranění lze využít také novější preparáty ve formě krému. Prognóza vždy závisí na rozsahu a lokalizaci léze (poškozené tkáně, případně orgánu). Prevencí vzniku onemocnění je vhodná a důsledná fotoprotekce.


SPINOCELULÁRNÍ KARCINOM (SPINALIOM)


Invazivní zhoubný kožní nádor se projevuje jako tužší, postupně se zvětšující, zdrsnělé a odlupující se ložisko nebo uzel růžové až červené barvy. Povrch postupně eroduje (krvácí), nádor vytváří nádorovou masu, jež vzhledem připomíná granulační tkáň (tkáň složenou z nově tvořených cév a vaziva, která přerůstá přes poškozená místa). Na rozdíl od bazaliomu může zakládat metastázy.


Nejčastěji se vyskytuje u žen či mužů nad 50 let, ale věková hranice se snižuje. Rozvoj onemocnění podporuje expozice UV záření bez vhodné fotoprotekce.


Základem léčby je úplné odstranění nádoru chirurgickou excizí (vyříznutím). Prognóza závisí na jeho rozsahu. Jako prevence vzniku onemocnění se doporučuje odpovídající fotoprotekce a dispenzarizace (soustavná preventivní nebo léčebná péče) nehojících se lézí.


MALIGNÍ MELANOM


Nejzhoubnější kožní nádor, jehož výskyt se stále zvyšuje – ročně na tuto diagnózu v ČR zemře přibližně 200 osob. Na rozdíl od výše uvedených nádorů postihuje i podstatně mladší jedince.


Většinou se projevuje jako tmavá pigmentová skvrna na kůži, jež má nestejnorodou barvu, nepravidelné okraje a může svědit či krvácet. Postupně se zvětšuje do šířky, později i do výšky a hloubky. Může vzniknout z pigmentových névů, ale i na zcela čisté kůži, zvláště na místech exponovaných slunečnímu záření. Jeho charakteristickými rysy jsou asymetrie, velikost nad 5 mm, nepravidelnost okrajů a zbarvení. Každý pigmentový névus, který vykazuje tyto znaky, by měl být neprodleně vyšetřen kožním lékařem.


Tento typ nádoru vykazuje dvě fáze růstu. V první fázi se nádorové buňky tkání šíří horizontálně, ve druhé vertikálně, odkud již mohou proniknout do krevního oběhu. Pokud je nádor odstraněn v první fázi, existuje téměř 100% šance na úplné uzdravení, ve druhé fázi bývá prognóza mnohem méně příznivá. Příčinou onemocnění bývají genetické vlohy a hlavně dlouhodobá expozice UV záření. Rizikovou skupinou jsou lidé s více než 50 pigmentovými névy, fototypem I, rezavými vlasy a pihami nebo po spálení kůže v dětství – nádor totiž může vniknout až mnoho let po jejím poškození.


V rané fázi je melanom snadno léčitelný, obvykle včasnou totální excizí (vyříznutím tkáně) a případně následnou chemoterapií. V pozdějších stadiích zakládá metastázy a jeho prognóza je nejistá. V případě nálezu podezřelých útvarů či jiných pochybností je vždy dobré doporučit konzultaci odborného lékaře.


„Pokud vaše znaménka za poslední rok dermatolog dosud neprohlédl nebo se vám některé znaménko „nezdá“, neváhejte a využijte akci STAN PROTI MELANOMU k preventivnímu vyšetření!“


Paní doktorka píše o vážných věcech, onemocnění kůže není sranda a může mít zatraceně vážné následky. Přitom snad úplně každý ví, jak se tomu dá předcházet. Ano, PREVENCE! A proto si i já každoročně nenechám ujít STAN PROTI MELANOMU, kde vás bezplatně vyšetří odborníci. Letos se můžete nechat vyšetřit hned na několika místech a to: PRAHA… [...]

Paní doktorka píše o vážných věcech, onemocnění kůže není sranda a může mít zatraceně vážné následky. Přitom snad úplně každý ví, jak se tomu dá předcházet. Ano, PREVENCE! A proto si i já každoročně nenechám ujít STAN PROTI MELANOMU, kde vás bezplatně vyšetří odborníci.


Letos se můžete nechat vyšetřit hned na několika místech a to:

PRAHA - 10.-11.5. na Václavském náměstí
BRNO - 14.5. na náměstí Svobody
OSTRAVA - 15. 5. v Shopping Parku Avignon


Tak toho neváhejte využít! Nebuďte líní, zdraví máte jen jedno! Jo a nezapomeňte s sebou sbalit taky své blízké! ;)