Nezařazené

Kůže a duše

Špatná pleť není náhoda, může někdy stav kůže prozradit jinou nemoc?

Špatná pleť není náhoda, může někdy stav kůže prozradit jinou nemoc?


Kůže je největší orgán lidského těla, snadno dostupný vyšetření a snadno hodnotitelný pohledem. Můžeme na ní pozorovat první projevy vnitřních nemocí a stárnutí, působení slunce, hormonální nerovnováhy i třeba nežádoucí účinky léků. Zatímco kůži dokážeme neobyčejně dobře vizualizovat, duši nikdy nikdo neviděl, nezvážil ani nepopsal pomocí mikroskopického vyšetření.


A přesto je jejich propojení nabíledni. Nemoci kůže, které mohou vznikat jako důsledek psychické zátěže nejrůznějšího původu, jsou poměrně rozmanité. Celou problematikou se zabývá specializace, tzv. psychodermatologie, a i jen letmé přiblížení této disciplíny by vyžadovalo mnoho stránek textu.


Z nejběžnějších kožních nemocí je při psychické zátěži nemocného zřejmé a časté zhoršení lupénky nebo atopického ekzému. Zátěž u mladších nemocných představuje stres ze školy či zkoušek, ale může se také jednat o vztahové problémy, potlačovaný strach nebo agresi. Leckdy však stres naopak vyvolává nadměrná radost z očekávané události (svatba, promoce a podobně). U těchto nemocí mechanismus vzniku chápeme a můžeme nemocného snadno směrovat ke zdravějšímu životnímu stylu, případně mu pomoci očekávanou lapálii zvládnout s pomocí psychologa, v krajních případech dlouhodobé a těžké zátěže (trauma z úmrtí blízké osoby, neléčitelná nemoc apod.) volíme léky.


Velmi obtížné je identifikovat spouštěč nemoci u některých nespecifických kožních projevů, jako je např. úporné svědění pokožky. Příčina může být ryze somatická (onemocnění jater, žlučových cest, parazitární onemocnění, nádorové nemoci či přesušení pokožky), ale může se jednat i o potlačovaný stres, dlouhodobě nadměrnou pracovní zátěž či narušené mezilidské vztahy.


Dochází-li tedy ke vzniku opakujících se a léčbě úporně vzdorujících kožních obtíží, jejichž původ není jasný ani po provedení širokého spektra vyšetření, je načase zamyslet se nad psychosomatickou příčinou, případně se nebránit pomoci psychologa.


Snad se podobný důvod jeví nepravděpodobně, ovšem praxe obdobné závěry nakonec překvapivě často potvrzuje.


To mi leží v žaludku! Práce mi leze krkem, hypotéka mi leží v žaludku, manžela mám plný zuby a na bedrech mě tíží problémy třetího světa. Tak tohle sice není o mně (naštěstí!), ale skvěle to ilustruje, že už naši předci věděli, že se některá trápení duše zkrátka promítají do neduhů fyzických. Jsem ráda, že o tom… [...]

To mi leží v žaludku!

Práce mi leze krkem, hypotéka mi leží v žaludku, manžela mám plný zuby a na bedrech mě tíží problémy třetího světa. Tak tohle sice není o mně (naštěstí!), ale skvěle to ilustruje, že už naši předci věděli, že se některá trápení duše zkrátka promítají do neduhů fyzických.

Jsem ráda, že o tom paní doktorka mluví, ono totiž duševní zdraví strašně moc ovlivňuje to zdraví tělesné a není radno to podceňovat.

Na kůži alespoň hned vidíte, že je něco špatně, tak naslouchejte svému tělu a nepodceňujte jeho varování.